RG-NetFlowAnalyzer 使用数字文件证书进行License 授权,License 同服务器绑定,更换服务器后License 失效(在注册前需要在服务器上运行bin 目录下的UniqueID.exe 获取机器ID。

 

按以下格式收集相应信息发送到4008111000工程师邮箱:

User Name(管理员名称): XXX

Email : XXXXX@XXX.com

Unique ID : 8acf4CqFS5

授权证书编号: RJ2010101404

Product Name(产品名称及规格明细): ManageEngine NetFlowAnalyzer 9.0 10端口版

Company Name (终端客户名称):XXXXXX

Company Address (终端客户地址):XXXXXX

Postcode(邮编):350003

Contact Person (联系人):XXX

Telphone (联系人电话):XXXXXXXXXXXX